Lindbergs Energi & VVS AB

Konsulter inom VVS, Energi och Ventilation.
Projektering, Konstruktion och Projektledning.
Läs mer om oss

Lindbergs Energi & VVS AB

Konsulter inom VVS, Energi och Ventilation.
Projektering, Konstruktion och Projektledning.
Läs mer om oss

Lindbergs Energi & VVS AB

Konsulter inom VVS, Energi och Ventilation.
Projektering, Konstruktion och Projektledning.
Läs mer om oss

Lindbergs Energi & VVS AB

Konsulter inom VVS, Energi och Ventilation.
Projektering, Konstruktion och Projektledning.
Läs mer om oss

Projektledning

 
I rollen som projektledare hjälper vi er med att utifrån en ide ta fram en kravspecifikation och initialkalyl på projektet.  Därifrån så tar vi hand om upphandling av konsulter för projektering, utskick av förfrågningar till entreprenörer, upphandling av entreprenörer samt genomförandet av dessa. Under byggskedet organiserar, administrerar, planerar, samordnar och styr vi byggprocessen.

Vi är spindeln i nätet för kontakterna mellan entreprenörer, hyresgäster, projektörer, myndigheter och kunden. Projektledaren styr projektet mot de mål/budget/kalkyler som definierats tidigare i projektet.Kontinuerligt följer vi upp och bevakar bl a kvalitets- och miljöplaner, tidplaner och kostnader samt rapporterar till kunden. Vi ser till att objektet besiktigas och vi fokuserar på ett bra överlämnande till drift- och förvaltningspersonalen.

Vi har flera års erfarenhet av projektledning inom tillverkande industri så vi är vana att jobba med projekt som pågår parallellt med pågående produktion och under tidspress.

Kontakta oss

Lindbergs Energi & VVS
Parkgatan 30
921 31 Lycksele

 

Lärlingsgatan 20

904 88 Umeå

Telefonnummer
0950-140 09

Skicka ett meddelande

Namn
E-postadress
Meddelande

 

Lindbergs Energi & VVS AB

Parkgatan 30
921 31 Lycksele

 

Lärlingsgatan 20
904 88 Umeå
 

Kontakta oss

Telefon: 0950 - 140 09
e.lindberg@lindbergsvvs.se


 
 

Dela vår sida