Lindbergs Energi & VVS AB

Konsulter inom VVS, Energi och Ventilation.
Projektering, Konstruktion och Projektledning.
Läs mer om oss

Lindbergs Energi & VVS AB

Konsulter inom VVS, Energi och Ventilation.
Projektering, Konstruktion och Projektledning.
Läs mer om oss

Lindbergs Energi & VVS AB

Konsulter inom VVS, Energi och Ventilation.
Projektering, Konstruktion och Projektledning.
Läs mer om oss

Lindbergs Energi & VVS AB

Konsulter inom VVS, Energi och Ventilation.
Projektering, Konstruktion och Projektledning.
Läs mer om oss

Kvalitet & Miljö

 
Vårt kvalitets- och miljöledningssytem är utformat för att passa företagets organisation och följer SS ISO 9001 och 14001.
 
Vi betraktar kvalitets- och miljösystemet som en färskvara och vid tillämpning skall respektive handläggare (objektets kvalitetsansvarige) framföra eventuella önskemål om förändring till företagets huvudansvarige, Esbjörn Lindberg.
 
Systemen skall kontinuerligt vara föremål för komplettering och förbättring och anpassas till ny lagstiftning och ny projekteringsteknik .
Vid nya uppdrag tas en för uppdraget anpassad kvalitets- och miljöplan fram där vi beskriver uppdraget i korthet samt tar fram checklistor som ska användas under projektets gång.

Kvalitetspolicy
Lindbergs Energi och VVS AB skall alltid uppnå våra beställares kvalitetskrav med inriktning på projektets totalekonomi. Våra tjänster skall resultera i en för kunden problemfri och ekonomisk lösning, där dokumentation och systemlösning skall hålla högsta nivå. Vår kvalitet och leveranssäkerhet skall vara ett tungt argument att välja våra produktionsresurser.
 
Miljöpolicy
Lindbergs Energi och VVS AB skall verka för användandet av miljövänliga, återvinningsbara material och energieffektiva installationer.
Vi ska aktivt arbeta för att passa in företaget i ett uthålligt samhälle där vi inte inkräktar på kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Kontakta oss

Lindbergs Energi & VVS
Parkgatan 30
921 31 Lycksele

 

Lärlingsgatan 20

904 22 Umeå

Telefonnummer
0950-140 09
 

 

Skicka ett meddelande

Namn
E-postadress
Meddelande

 

Lindbergs Energi & VVS AB

Parkgatan 30
921 31 Lycksele

 

Lärlingsgatan 20
904 88 Umeå
 

Kontakta oss

Telefon: 0950 - 140 09
e.lindberg@lindbergsvvs.se


 
 

Dela vår sida